Sub-categories
Informatyka
BHP
Tech_rachunkowości
Tech.grafiki
Fototechnik
Tech_Administracji
Opiek_med.
Tech_Usł_Kosmet.
Tech_Masażysta

Kurs ten jest dla słuchaczy semestru II kierunku Technik masażysta - zdalne nauczanie