Courses 
Bezpieczeństwo i higiena pracy II OPMInformation
Bezpieczeństwo i higiena pracy II OPMInformation
Zagrożenia w środowisku pracy II BHP 2021/22Information
Techniczne bezpieczeństwo pracy II BHP 2021/22Information
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych II BHP2021/22Information
Ergonomia w procesie pracy semestr I BHP 2021/22 - prowadzący: Kazimierz RyszInformation
Ergonomia w procesie pracy II BHP 2021/22Information
Ocena ryzyka zawodowego semestr III BHP 2022/23 - prowadzący: Małgorzata WawroInformation
Podstawy prawa pracy- SPP-BHP-sem.1 r.szk.2021/2022 - prowadzący: Sabina Pasterczyk This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Podstawy prawa pracy-SP-BHP-sem.2 -2021/2022This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Techniczne bezpieczeństwo pracy I BHP 2021/22 - prowadzący: Kazimierz RyszInformation
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych semestr III BHP 2022/23 prowadząca: Małgorzata WawroInformation
Zagrożenia w środowisku pracy semestr III BHP 2022/2023 - prowadzący: Małgorzata WawroInformation
Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp III BHP 2022/23- prowadząca: Małgorzata WawroInformation