Kurs dla Słuchaczy s. II kierunku Opiekun Medyczny
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy sem. II OPM w roku szkolnym 2020/21. Obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy. Prowadzący: Lucyna Bajgier. Adres e-mail: lucynabajgier@interia.pl
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru I OPM. Obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologi i patologii z elementami pierwszej pomocy.