Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru I TUK. Obejmuje wiadomości z podstaw anatomii.