Kurs ten jest dla słuchaczy semestru I kierunku Technik masażysta - zdalne nauczanie Bożena Cząstka
Kurs dla Technika Masażysty z zakresu zagadnień klinicznych w masażu.
Kurs dla Technika Masażysty z zakresu anatomii i fizjolologii.
Kurs z zagadnień klinicznych w masażu dla sem IV Technik Masażysta.
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru II TM. Obejmuje zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka.
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru II TM. Obejmuje zagadnienia kliniczne w masażu.