Kurs ten jest dla słuchaczy semestru I kierunku Technik masażysta - zdalne nauczanie Bożena Cząstka