kurs dla szkoły policealnej technik administracji

Dokumentowanie czynności prawnych - semestr IV TA .
Prowadzący Andrzej Zawiślak.
Kurs obejmuje dokumentowanie czynności prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
Technik Administracji - wykonywanie pracy biurowej
Podstawy ekonomii i marketingu szk policealna TA

Dokumentowanie czynności prawnych - semestr II TA - A.Zawiślak.
Prowadzący Andrzej Zawiślak.

Kurs obejmuje dokumentowanie czynności prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
PRZEDMIOTY PRAWNE SEM. III / IV TA 2021/2022 - Sabina Pasterczyk (Prawo pracy/ Prawo cywilne/ Prawo administracyjne/ Postępowanie w administracji)
PRZEDMIOTY PRAWNE SEM. I i II TA - Sabina Pasterczyk
(Prawo pracy/Prawo cywilne/Prawo administracyjne/Przygotowanie postępowania administracyjnego)