kurs dla szkoły policealnej technik administracji
Technik Administracji - wykonywanie pracy biurowej
Podstawy ekonomii i marketingu szk policealna TA

Dokumentowanie czynności prawnych - semestr I TA rok 2022/2023.
Prowadzący: Andrzej Zawiślak
Kurs obejmuje dokumentowanie czynności prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
Dokumentowanie czynności prawnych - semestr III TA rok 2022/2023
Prowadzący Andrzej Zawiślak.
Kurs obejmuje dokumentowanie czynności prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
PRZEDMIOTY PRAWNE SEM. III / IV TA 2022/2023 - Sabina Pasterczyk (Prawo pracy/ Prawo cywilne/ Prawo administracyjne/ Postępowanie w administracji)
PRZEDMIOTY PRAWNE SEM. I i II TA - Sabina Pasterczyk
(Prawo pracy/Prawo cywilne/Prawo administracyjne/Przygotowanie postępowania administracyjnego)