Technik Administracji - wykonywanie pracy biurowej
Podstawy ekonomii i marketingu szk policealna TA
Dokumentowanie czynności prawnych - semestr I TA rok 2023/2024.
Prowadzący: Andrzej Zawiślak
Kurs obejmuje dokumentowanie czynności prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
Dokumentowanie czynności prawnych - semestr III TA rok 2023/2024
Prowadzący Andrzej Zawiślak.
Kurs obejmuje dokumentowanie czynności prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru III TA i IV TA. Prowadzący Marcin Bednarz. Rok szkolny 2023/2024

PRZEDMIOTY PRAWNE SEM. III / IV TA 2023/2024 - Sabina Pasterczyk (Prawo pracy/ Prawo cywilne/ Prawo administracyjne/ Postępowanie w administracji)
PRZEDMIOTY PRAWNE SEM. I i II TA - Sabina Pasterczyk
(Prawo pracy/Prawo cywilne/Prawo administracyjne/Przygotowanie postępowania administracyjnego)