Sub-categories
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia i WOS
Język polski
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Przyroda
Plastyka
Wych.fizyczne
EDB

Kurs przeznaczony dla klasy TTCPGiF po gimnazjum

Kurs obejmuje materiał objęty programem nauczania z przedmiotu: Podstawy psychologii i socjologii dla zawodu: opiekun medyczny, sem. I 2020/21