Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy klasy maturalnej i obejmuje dwa ostatnie semestry edukacji .
Niniejszy kurs przeznaczony jest dla słuchaczy klasy II Liceum Ogólnokształcącego i obejmuje materiał nauczania historii w semestrze III i IV