HIT
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy klasy maturalnej i obejmuje dwa ostatnie semestry edukacji .
Niniejszy kurs przeznaczony jest dla słuchaczy klasy II Liceum Ogólnokształcącego i obejmuje materiał nauczania historii w semestrze I i II.
Niniejszy kurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I T5 na okres 25.03 - 10.04 2020