Kurs z matematyki dla słuchaczy klasy I LO według nowej podstawy programowej liceum czteroletniego.
Kurs z matematyki dla Bartosza Wojnara-nauczanie indywidualne
Kurs matematyki dla klasy drugiej LO- poziom rozszerzony