Kurs Geografii dla słuchaczy pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.