kurs podstaw przedsiębiorczości dla słuchaczy klasy I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.