eg
Komunikat dla słuchaczy KNO II semestr
by Eugeniusz Gąsior - Monday, 6 February 2023, 05:57 PM
 

Komunikat dla słuchaczy KNO

Osoby zainteresowane formą wspomagającą kształcenia na odległość w II semestrze 2022/2023 prosimy o pilne składanie podań w sekretariacie szkoły. Osoby, które złożą po raz pierwszy podanie na wspomaganie kształceniem na odległość (KNO) informuję, że w ramach dyżurów pełnionych w biurze ROKNO (pokój 24) należy odbyć szkolenie, przygotowujące do korzystania z kursów na platformie. Terminy szkolenia proszę umawiać drogą telefoniczną. Terminy dyżurów będą zaktualizowane w bieżącym tygodniu.

Koordynator ROKNO - Eugeniusz Gąsior