eg
Komunikat dla nowych słuchaczy KNO
by Eugeniusz Gąsior - Friday, 23 September 2022, 06:07 PM
 
Komunikat dla nowych słuchaczy KNO

osoby, które złożyły po raz pierwszy podania na wspomaganie nauki formą kształcenia na odległość (KNO) informuję, że w ramach dyżurów pełnionych w biurze ROKNO (pokój 24) należy odbyć szkolenie, przygotowujące do korzystania z kursów na platformie ROKNO. Takie szkolenie jest obowiązkowe. Terminy szkolenia proszę umawiać drogą telefoniczną ponieważ nauczyciele pełniący dyżury są dostępni tylko dwa razy w tygodniu tj.:
Poniedziałek - 8.00 - 8.45
Wtorek - 13.15 - 14.00
Prosimy kontaktować się telefonicznie w godzinach pełnionych przez nauczycieli dyżurów.
nr. telefonu: (13) 43-688-21 wew.17 – w godzinach dyżurów.
W przypadku dodatkowych pytań można również skorzystać z poczty elektronicznej.
adres e-mail: kno@interia.eu

Koordynator ROKNO Eugeniusz Gąsior