BSkotnicki
egzaminy końcowe- klasy maturalne
by Bogdan Skotnicki - Friday, 9 April 2021, 11:54 AM
 
Harmonogramy egzaminów dla klas maturalnych!

w załączniku powyżej są zamieszczone harmonogramy egzaminów końcowych: pisemnych i ustnych.

Proszę słuchaczy klas maturalnych o zapoznanie się z tymi harmonogramami.

B. Skotnicki - koordynator ROKNO