BSkotnicki
komunikat dla klas maturalnych
by Bogdan Skotnicki - Monday, 15 March 2021, 08:46 AM
 
Uwaga maturzyści - przypomnienie!


Przypominamy słuchaczom ZSKU, którzy uczą się w klasach maturalnych, że szybko zbliża się końcowa sesja egzaminacyjna.

Warunkami przystąpienia do sesji są:

1. pozytywne zaliczenie prac kontrolnych z wszystkich obowiązkowych przedmiotów w ostatnim semestrze,
2. przynajmniej 50% frekwencja z każdego przedmiotu.

B. Skotnicki - koordynator ROKNO