BSkotnicki
prace kontrolne - PILNE!
by Bogdan Skotnicki - Friday, 20 November 2020, 10:22 PM
 
Prace kontrolne - zaliczenia!

Szanowni Słuchacze ZSKU w Krośnie,

ponieważ szybko zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna, dlatego przypominam słuchaczom szkół dla dorosłych o obowiązku pozytywnego zaliczenia prac kontrolnych z wszystkich przedmiotów, jakie występują w szkolnym planie nauczania w danym semestrze!

Drugi warunek dopuszczenia do sesji, to minimum 50% frekwencja na zajęciach, realizowanych w formie stacjonarnej do 24 października oraz w formie zdalnej od 26 października do dnia 29 listopada br.

Apelujemy o zwiększenie swojej aktywności na kursach oraz niezwłoczne przesyłanie prac kontrolnych

B. Skotnicki - koordynator ROKNO