BSkotnicki
Kierunki wspomagane KNO
by Bogdan Skotnicki - Wednesday, 9 September 2020, 09:53 PM
 
Komunikat dla słuchaczy ZSKU

zgodnie z decyzją Dyrekcji ZSKU w Krośnie w r. szk. 2020/21 kursy kształcenia na odległość (KNO) będą prowadzone w szkole policealnej na kierunku technik BHP oraz technik administracji, a także w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Osoby zainteresowane proszone są złożyć stosowne podanie w sekretariacie szkoły - pok. 06. (http://rokno.cku.krosno.pl/file.php/1/Dokumenty_ROKNO/Podanie_na_KNO.pdf)

Bogdan Skotnicki - koordynator ROKNO