BSkotnicki
komunikat dla słuchaczy szkół zaocznych
by Bogdan Skotnicki - Monday, 10 August 2020, 09:07 AM
 

Komunikat dla słuchaczy i kandydatów na semestry wyższe szkół dla dorosłych, którym wyznaczono egzaminy klasyfikacyjne, uzupełniające.

Egzaminy w sesji poprawkowej, w terminach dodatkowych (tzw. sesja przedłużona), egzaminy klasyfikacyjne i uzupełniające odbędą się w dniach 25, 26, 27 sierpnia 2020 r. w godzinach 16.00-19.00.

Słuchacze mający dużo zaległych egzaminów, egzaminy pisemne i ustne powinni się zgłosić punktualnie od godz. 16.00 w pierwszym dniu tj. 25 sierpnia.