BSkotnicki
prace kontrolne i aktywność na kursach
by Bogdan Skotnicki - Tuesday, 5 May 2020, 04:07 PM
 
Prace kontrolne - zaliczenia!

Ponieważ szybko zbliża się wiosenna sesja egzaminacyjna, dlatego przypominam słuchaczom szkół dla dorosłych ZSKU w Krośnie o obowiązku pozytywnego zaliczenia prac kontrolnych z wszystkich przedmiotów, jakie występują w szkolnym planie nauczania w danym semestrze!

Drugi warunek dopuszczenia do sesji, to minimum 50% frekwencja na zajęciach, realizowanych w formie stacjonarnej do 11 marca oraz w formie zdalnej od 12 marca do dnia 24 maja br.

Apelujemy o zwiększenie swojej aktywności na kursach oraz niezwłoczne przesyłanie prac kontrolnych

B. Skotnicki - koordynator ROKNO