BSkotnicki
II semestr - podania na KNO
by Bogdan Skotnicki - Monday, 27 January 2020, 12:39 PM
 
Słuchacze KNO - przypomnienie!


Przypominamy słuchaczom ZSKU, że aby korzystać z kursów KNO w II semestrze 2019/2020 - należy złożyć stosowne podanie w sekretariacie szkoły (pok. 06B),w przeciwnym przypadku będziemy skreślać z listy słuchaczy KNO.

B. Skotnicki - koordynator ROKNO