BSkotnicki
Harmonogramy egzaminów
by Bogdan Skotnicki - Monday, 2 December 2019, 11:23 PM
 
HARMONOGRAMY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH!


Informuję słuchaczy KNO, że na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone harmonogramy egzaminów semestralnych (ustnych i pisemnych) dla słuchaczy szkół dla dorosłych, które rozpoczynają się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek).

Są one dostępne pod adresem:
http://zespol.cku.krosno.pl/index.php?url=harmonogramy#tytul

Warunki przystąpienia do sesji to:
1. pozytywne oceny z prac kontrolnych,
2. minimum 50 % frekwencja na zajęciach.


B. Skotnicki - koordynator ROKNO