BSkotnicki
Aktywność słuchaczy na kursach KNO
by Bogdan Skotnicki - Wednesday, 23 October 2019, 11:14 AM
 
Aktywność słuchaczy na kursach!

Bardzo prosimy słuchaczy KNO o zwiększenie aktywności na kursach, gdyż szczegółowa analiza wykazała, że jest znaczna ilość słuchaczy, których czas, spędzony na kursach na platformie Moodle jest zerowy lub bardzo niewielki, rzędu kilku lub kilkunastu minut.

Bardzo proszę o zwiększenie swojej aktywności poprzez:

- systematyczne logowanie się na kursach przedmiotowych,
- pobieranie i czytanie zamieszczonych materiałów dydaktycznych,
- rozwiązywanie zadań, ćwiczeń i testów (quizów),
- aktywny udział w dyskusjach problemowych, itp.

Jednocześnie prosimy o sprawdzenie, czy jesteście Państwo zapisani na wszystkie kursy - obowiązujące w danym semestrze.

Na stronie głównej ROKNO są zamieszczone plany nauczania dla każdego semestru i tam należy sprawdzić, czy na wszystkich przedmiotach jesteście Państwo zapisani przez osobę prowadzącą dany kurs. W przypadku braku jakichś przedmiotów prosimy o szybki kontakt z biurem ROKNO.

Ponadto przypominam, że do końca października 2019 należy oddać i pozytywnie zaliczyć wszystkie prace kontrolne z obowiązujące w danym semestrze.


B. Skotnicki - koordynator ROKNO