BSkotnicki
komunikat dla słuchaczy szkół dla dorosłych
by Bogdan Skotnicki - Friday, 28 June 2019, 05:27 PM
 

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Egzaminy w terminie dodatkowym (w tzw. przedłużonej sesji) i egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 28, 29, 30 sierpnia 2019 r. w godzinach 15.00-18.00.

Słuchacze, którzy mają wiele zaległych egzaminów lub egzaminy poprawkowe pisemne i ustne muszą zgłosić się 28 sierpnia o godz. 15.00.


Dyrekcja ZSKU w Krośnie