BSkotnicki
Egzaminy semestralne XII 2018 - I 2019
by Bogdan Skotnicki - Tuesday, 4 December 2018, 10:45 PM
 
HARMONOGRAMY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH!


Informuję słuchaczy KNO, że na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone harmonogramy egzaminów semestralnych (pisemnych i ustnych) dla słuchaczy szkół dla dorosłych, które rozpoczynają się w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Są one dostępne pod adresem:
http://zespol.cku.krosno.pl/index.php?url=harmonogramy#tytul

B. Skotnicki - koordynator ROKNO