BSkotnicki
Prace kontrolne - zaliczenia!
by Bogdan Skotnicki - Thursday, 29 November 2018, 12:06 AM
 
Prace kontrolne - zaliczenia!

Ponieważ szybko zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna, dlatego przypominam słuchaczom KNO o obowiązku pozytywnego zaliczenia prac kontrolnych z wszystkich przedmiotów, jakie występują w szkolnym planie nauczania w danym semestrze!

Drugi warunek dopuszczenia do sesji, to 50% frekwencja na zajęciach, w tym także aktywność na kursach przedmiotowych.

B. Skotnicki
koordynator ROKNO