BSkotnicki
komunikat dla słuchaczy KNO
Bogdan Skotnicki w dniu niedziela, 16 wrzesień 2018, 23:24 napisał(a)
 
Słuchacze KNO - przypomnienie!


Przypominamy słuchaczom, że aby mogli korzystać z kursów KNO są zobowiązani do złożenia podania w sekretariacie szkoły (pok. 06B),
w przeciwnym przypadku będziemy skreślać z listy słuchaczy KNO.

B. Skotnicki - koordynator ROKNO