BSkotnicki
Słuchacze KNO - przypomnienie
Bogdan Skotnicki w dniu piątek, 9 marzec 2018, 11:38 napisał(a)
 
Słuchacze KNO - przypomnienie!

Przypominamy słuchaczom, że aby mogli nadal korzystać z kursów KNO są zobowiązani do złożenia podania w sekretariacie szkoły (pok. 06B),
w przeciwnym przypadku będziemy skreślać z listy słuchaczy KNO.


B. Skotnicki