BSkotnicki
Egzaminy semestralne - harmonogramy
Bogdan Skotnicki w dniu wtorek, 21 listopad 2017, 22:12 napisał(a)
 
HARMONOGRAMY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH!


Informuję słuchaczy KNO, że na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone harmonogramy egzaminów semestralnych (ustnych i pisemnych) dla słuchaczy szkół dla dorosłych, które rozpoczynają się w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek).

Są one dostępne pod adresem:
http://zespol.cku.krosno.pl/index.php?url=harmonogramy#tytul

B. Skotnicki - koordynator ROKNO