Pracownia komputerowych technik multimedialnych klasa III TGiPC 5 prowadzący: Barbara Marszałek
(PKTM III 5 2021)

Kurs dla klasy III TGiPC 5