Podstawy statystyki prowadzący Bożena Cząstka/Krystyna Wilk
(PS)

Podstawy statystyki to kurs obejmujący zagadnienia związane z danymi statystycznymi i ich przydatnością do podejmowania decyzji