Podstawy działalności gospodarczej prowadzący Bożena Cząstka
(KKZ-PDG)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kurs przeznaczony jest dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego przygotowującego do egzaminu z kwalifikacji A.35

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key