PKTM - kl. II TGiPC-2020/21 (BS)
(PKTM (II TGiPC)_20/21)

kurs dla kl. II TCPG 2020/21 z przedmiotu: pracownia komputerowych technik multimedialnych