Podejmowanie działalności gospodarczej
(PDG)

Kurs „Podejmowanie działalności gospodarczej” przeznaczony jest dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.