Przygot._publikacji i prac graficznych do drukowania
(Prz_publik)

kurs jest przeznaczony dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji A.54 "Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania".