Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego dla klasy IV TCPG
W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Kurs zawiera pytania testowe, słownik pojęć i przykłady zadań praktycznych przygotowujących słuchaczy do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.