Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego dla klasy IV TCPG
Kurs zawiera pytania testowe, słownik pojęć i przykłady zadań praktycznych przygotowujących słuchaczy do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.