Język migowy dla masażystów
Kurs dla Opiekuna medycznego
Teoretyczne podstawy masażu 2 TM sem IV
Teoretyczne podstawy masażu 1 TM sem II
Anatomia topograficzna układ mięśniowy 1 TM semestr II