Reklama foto i video
Kurs powstał w ramach projektu
"Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"

Przedsiębiorcze pogranicze


Fotografia a video v reklame
"Podnikateľské pohraničie – Poľsko - slovenská vzdelávacia iniciatíva"

Przedsiębiorcze pogranicze


Kurs grafiki komputerowej
powstał w ramach projektu
"Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"

Przedsiębiorcze pogranicze

Počítačová grafika
"Podnikateľské pohraničie – Poľsko - slovenská vzdelávacia iniciatíva"

Przedsiębiorcze pogranicze


Tworzenie stron www
Kurs powstał w ramach projektu
"Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"

Przedsiębiorcze pogranicze


Webové stránki
"Podnikateľské pohraničie – Poľsko - slovenská vzdelávacia iniciatíva"

Przedsiębiorcze pogranicze


Kurs przedsiębiorczości
powstał w ramach projektu
"Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"

Przedsiębiorcze pogranicze


Kurz podnikania
"Podnikateľské pohraničie – Poľsko - slovenská vzdelávacia iniciatíva"

Przedsiębiorcze pogranicze