Courses 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY --- OPIEKUN MEDYCZNYThis course allows guest users to enterInformation
Planowanie, analiza i sprawozdawczośćThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Podstawy statystyki prowadzący Bożena Cząstka/Krystyna WilkInformation
Podstawy ekonomii - prowadzący Marcin BednarzInformation
Technika biurowa - prowadzący Marcin BednarzInformation
Podstawy działalności gospodarczej prowadzący Bożena CząstkaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Cyfrowe technologie graficzneInformation
Kompetencje personalne i społeczne - prowadzący Marcin BednarzThis course allows guest users to enterInformation
Opracowywanie publikacjiInformation
Organizacja małych zespołów - prowadzący Marcin BednarzThis course allows guest users to enterInformation
Podejmowanie działalności gospodarczejInformation
Podstawy fotografii i fototechniki Information
Podstawy poligrafiiThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Przygot._publikacji i prac graficznych do drukowaniaInformation