Kurs przeznaczony jest dla uczniów i słuchaczy przygotowujacych się do egzaminu maturalnego z matematyki

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  
Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego