Kurs mający na celu zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.