Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Projekt TCPG

Kurs mający na celu zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.