Wpisz tutaj krótki opis kursu
Prawo autorskie w Internecie
Wstęp do grafiki komputerowej
Tworzenie stron WWW - HTML i CSS
Otwarte oprogramowanie biurowe
Bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet