Pod-kategorie
Szkolne plany nauczania

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Ten kurs ma na celu przedstawienie i rozwiązywanie różnorodnych problemów dotyczących kształcenia na odległość. Wzrastająca liczba słuchaczy KNO wymusza podjęcie dalszych działań, mających na celu doskonalenie pracy naszego ośrodka ROKNO, który służy upowszechnianiu tej formy kształcenia wśród różnych grup społecznych.
Zapraszamy do współpracy.