Courses 
Język angielski r.szk.2019/20- III BHP/ prowadzący M. JagiełaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Język ang. zawodowy sem. ITR i I TA r.szk. 2018/19 - K. SzepelakInformation
Język angielski r.szk 2019/20 klasa II b sem. III prow. J. Munia Information
Język angielski r. szk. 2019/20 klasa I LO sem. I i II R. Jakubiec/M. Jagieła/J. Munia r.Information
Język angielski klasa II semestr IIIInformation
J. angielski r. szk. 2018/19 dla Kl. II LOB /sem. III - prow Robert Jakubiec This course requires an enrolment keyInformation
Język angielski - BHP - prow. Monika Jagieła, Joanna MuniaInformation
Język angielski zawodowy sem. II TR- prowadzący K. SzepelakInformation
J. angielski r.szk. 2019/2020 kl. IIa LO sem. III - prowadzący: J. Munia, M. Jagieła, R. JakubiecInformation
J. angielski r.szk.2019/20 - matura - prowadzący M. Jagieła, J. Munia, R. JakubiecInformation
Język niemiecki - kl. III LO 2013/2014This course requires an enrolment keyInformation