Courses 
Język angielski r.szk.2018/19- III BHP/ prowadzący K. Szepelak This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Język ang. zawodowy sem. ITR i I TA r.szk. 2018/19 - K. SzepelakInformation
Język angielski r.szk 2018/19 klasa II sem. IV prow. J. Munia Information
Język angielski r. szk. 2018/19 klasa I LO sem. I i II R. Jakubiec/K. Szepelak/J. Munia r.Information
Język angielski klasa II semestr IIIInformation
J. angielski r. szk. 2018/19 dla Kl. II LOB /sem. III - prow Robert Jakubiec This course requires an enrolment keyInformation
Język angielski - BHP - prow. Krystyna Szepelak, Joanna MuniaInformation
Język angielski zawodowy sem. II TR- prowadzący K. SzepelakInformation
J. angielski r. szk. 2018/19 kl. II LO sem. III - prowadzący: J. Munia, K. SzepelakInformation
język angielski - I sem. TI - prowadzi Monika Jagieła, Joanna MuniaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
J. angielski r.szk.2018/19 - matura - prowadzący K. Szepelak, J. Munia, R. JakubiecInformation
Język niemiecki - kl. III LO 2013/2014This course requires an enrolment keyInformation