Kurs języka angielskiego dla semestru I TA
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru 1 i 3 BHP w roku szkolnym 2021/2022.
Kurs dla s. III TA w r.szk. 2021/2022

II loa s. III w r. szk. 2021/2022
Kurs dla klasy II lob sem. IV (zimowy)
Kurs języka angielskiego przeznaczony dla słuchaczy klasy IIIa sem. V i VI.
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy semestru pierwszego klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
Kurs języka angielskiego przeznaczony dla słuchaczy klasy IIIa sem. V i VI.