Sub-categories
Program profilaktyki czerniaka

Wpisz tutaj krótki opis kursu
Obszar to zamieszczania materiałów z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Język polski dla 3 i 4 semestru.
Do ćwiczeń
Program profilaktyki czerniaka ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka oraz budowanie właściwych postaw prozdrowotnych.
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Kurs przeznaczony dla klasy I Fototechnik