Sub-categories
Program profilaktyki czerniaka

Wpisz tutaj krótki opis kursu
Do ćwiczeń
Program profilaktyki czerniaka ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka oraz budowanie właściwych postaw prozdrowotnych.
Wpisz tutaj krótki opis kursu
Kurs przeznaczony dla klasy I Fototechnik